پیچ

تصویرکدنامنوعسایزگریدواحدقیمت
DIN931شش گوش نیم دنده آچاریM4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M39/M42/M45/M4812.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN933شش گوش تمام رزوهآچاریM4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M39/M42/M45/M4812.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN792پیچ سنگ شکن تک خار M24/M30/M33/M36/M39/M4212.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN6914شش گوش HVآچاریM12/M16/M20/M22/M24/M27/M3010.9میلیمترپیام دهید
DIN961شش گوش،دنده ریز تمام رزوه آچاریM8/M10./M12/M14/M16/M18/M2012.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN960شش گوش دنده ریز نیم رزوهآچاریM8/M10./M12/M14/M16/M18/M20/M2412.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
NMG160شش گوش فلنح آج دار(واشر دار آج دار)آچاریM5/M6/M8/M10/M1212.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN6921شش گوش فلنج دار(واشر دار)آچاری/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M2012.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN601شش گوش آچاریM5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M3012.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN261پیچ T(پیچ تی)/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M30/M3612.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN316پیچ خروسکیM5/M6/M8/M10/M1212.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN608پیچ تیغه گوشهM10/M1212.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN529انکر بولت A/BM8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M42/M48/M56/M64/M72*612.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN912پیچ آلن باسر(آلن خور گل دار)آلنیM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M42/M48/M56/M6412.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN7991پیچ سرخزینه(سر تخت)آلنیM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M20/M2412.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN6912پیچ گل کوتاهآلنی/M5/M6/M8/M10/M12/M16/M20/M24/M27/M3012.9/10.9/8.8/5.6میلیمتربرای اطلاع از قیمت پیام دهید(واتساپ)
DIN444پیچ چشمی/M5/M6/M8/M10/M12/M16/M20/M24/M27/M3012.9/10.9/8.8/5.6میلیمتربرای اطلاع از قیمت پیام دهید(واتساپ)
DIN580قلاب دینام (نری)12.9/10.9/8.8/5.6میلیمتربرای اطلاع از قیمت پیام دهید(واتساپ)
DIN938پیچ دو سر رزوه 12.9/10.9/8.8/5.6میلیمتربرای اطلاع از قیمت پیام دهید(واتساپ)
MNG150استاد بولت12.9/10.9/8.8/5.6میلیمتربرای اطلاع از قیمت پیام دهید(واتساپ)
DIN3570یوبولت(U BOLT) A/B12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN906آلن مغزی (کور کن)آلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN908آلن کور کن گل دار آلن خورآلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN910پیچ کورکن آچارخورآچاری12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN913الن مغزیآلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN 914الن مغزی نوک تیزآلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN 915الن مغزی نوک خلاصیآلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN916آلن مغزیآلنی12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN84پیچ استوانه دوسو پیچ گوشتی خور12.9/10.9/8.8/5.6میلیمترپیام دهید
DIN85پیچ استوانه دوسو سر عدسی پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN963پیچ سر خزینه دوسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN964پیچ خزینه سر عدسی دوسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7958پیچ استوانه چهارسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN965پیچ سر خزینه چهارسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN966پیچ سر خزینه سر عدسی جهارسوپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7504پیچ شیروانیآچاریپیام دهید
DIN7504پیچ شیروانی پیچ گوشتی خور(دوسو)آچاری / پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7981پیچ خودکار سر متهپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7982پیچ خودکار سر خزینه سر متهپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7983پیچ خودکار سرعدسی سر متهپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7971پیچ خودکار دوسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7972پیچ خودکار سر خزینه دوسو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7973پیچ خودکار سر عدسی دو سو پیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7981پیچ خودکار چهارسوپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7982پیچ خودکار سر خزینه چهارسوپیچ گوشتی خورپیام دهید
DIN7983پیچ خودکار سر عدسی چهارسوپیچ گوشتی خورپیام دهید

فروش پیچ های خاص

 

 • پیچ و مهره های تخصصی از انواع خاص پیچ و مهره به حساب می آیند.
 • خاص بودن آن ها به دلیل جنس عالی، کارایی تخصصی آن ها و سایر موارد این چنینی می باشد.
 • پیچ هایی چون انکر بولت، یوبولت، استاد بولت، شش گوش، چوب تخته و … تحت عنوان محصولات خاص هستند.
 • معمولا آن ها را از جنس هایی عالی برای حفظ مقاومت در کار چون استیل، آلومینیوم، تیتانیوم و … می سازند.
 • در طراحی انواع پیچ و مهره خاص به دلیل اهمیت بالای آنها در صنعت از دقت و ظرافت بسیار بالایی استفاده می شود.
 • پیچ و مهره های خاص دارای کارایی های بالایی در صنعت های مختلف و مهم هستند
 • نبود آن ها می تواند خسارات زیادی را نه تنها بر یک دستگاه و شعبه بلکه بر یک صنعت وارد آورد
 • به وسیله آن ها قطعات به هم وصل شده و با مقاومت بالای یک سازه کار در صنعتی خاص پیش می رود.
 • پیچ و مهره خاص انواعی از پیچ و مهره بوده که دارای جنس های برتری نسبت به سایر پیچ و مهره ها هستند.
 • شکل آن ها پیچیده تر و تخصصی تر از سایرین می باشد.
 • پیچ و مهره های خاص با دقت و حساسیت زیادتری تولید می شوند.
 • مدت تولید پیچ و مهره خاص طولانی تر می باشد.
 • پیچ و مهره خاص در صنعت های مهم کشوری مورد استفاده قرار می گیرند به این دلیل مدت ساخت و پرداخت طولانی تری دارند