دسته‌بندی نشده

انواع اندازه پیچ

گل پیچ بر اساس استاندارد آن و نحوه ساخت و محل سرویس دهی ممکن است به شکل های مختلفی ساخته شود. اما از جمله مواردی که بسیار در نوع پیچ تعیین کننده می باشد جزء دوم یعنی رزوه پیچ است. این بخش از پیچ یک استوانه است که براساس استانداردی مشخص رزوه شده است و عموما اندازه پیچ براساس قطر این قسمت تعیین می گردد.

همانطور که در شکل ۱ نمایش داده شده است، قسمت های مختلف رزوه شامل موارد زیر می باشد:

اجزای رزوه:

  • قله یا Crest
  • ریشه یا Root
  • گام یا Pitch
  • زاویه مارپیچ یا Helix angle
  • زاویه رزوه یا Thread angle
  • قطر خارجی (اصلی) یا Major diameter
  • قطر داخلی یا Minor diameter
  • قطر گام یا Pitch diameter

اندازه پیچ ها متناسب با قطر خارجی (اصلی) متفاوت است. این قطر همانطور که در شکل ۱ می بینید فاصله بین دو قله در طرفین است. عموما این فاصله براساس میلی متر بیان می شود و به بالاترین عدد گرد می شوند. برای مثال پیچ ۳.۹۸ میلی متری را پیچ ۴ میلی متری می گویند و برای ساده سازی با حرف “M” بیان می شود. و همچنین پیچ M5 به یک پیچ با قطر ۵ میلی متر گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =